Przykłady drgań cz±steczek (H2O, >CH2)

TRÓJATOMOWA (nieliniowa) cz±steczka wody (H2O) 3x3 - 6 = 3 - trzy drgania normalne


TYPY DRGAŃ GRUPY METYLENOWEJ (>CH2)