Analiza substancji za pomocą spektroskopi w podczerwieni służy zarówno do określenia struktury związku a także do określenia czystości związku.
Podczerwień jest częścią widma elektromagnetycznego znajdującą się pomiędzy regionem widzialnym a mikrofalowym.

Widmo w podczerwieni jest w swej naturze widmem: oscylacyjno - rotacyjnymDługości fali powodujące zmiany stanów oscylacyjnych cząsteczki mieszczą się w zakresie 0,7 - 50 µm (14 300 - 200 cm-1), który obejmuje obszar: