Drgania normalne

Skomplikowane ruchy atomów cząsteczki można rozłożyć na: 3n-6 (lub 3n-5) tzw. drgań normalnych odpowiadających poszczególnym oscylatorom Drgania normalne są niezależne od siebie (ortogonalne względem siebie) i każde z nich ma charakterystyczną częstość.KLASYFIKACJA DRGAŃ NORMALNYCH


Według ich formy:

Względem płaszczyzny cząsteczki lub grupy atomów: Według elementów symetrii molekuły lub grupy atomów: