Estry

Karbonyl C=O w alifatycznych estrach pojawia się w obszarze 1750-1735 cm-1, α, β nienasycone estry wykazują absorpcję C=O w zakresie 1730-1715 cm-1

C-O rozciągający pojawia się jako dwa lub więcej pasm w obszarze 1300-1000 cm-1.