Aminy

N-H rozciągające amin jest w regionie 3300-3000cm -1. Pasmo te jest słapsze i ostrzejsze od O-H w alkoholach które pojawiają się w tym samym regionie. W aminach pierwszorzędowych (RNH2), są dwa pasma w tym regionie -antysymetryczny drgania rozciągające N-H oraz symetryczne N-H rozciągające.

Drugorzędowe aminy (R2NH) wykazują tylko pojedyncze pasmo w obszarze 3300-3000 cm-1 ponieważ mają tylko jedno wiązanie N-H

Trzeciorzędowe aminy (R3N) nie wykazują żadnego pasma w tym regionie gdyż nie mają wiązania N-H