ALKOHOLE

Alkohole mają charakterystyczna absorbcje IR drgań rozciągających dwóch grup O-H oraz C-O. Szerokie charakterystyczne drgania grupy O-H pojawiają się w zakresie 3500-3200 cm-1
Drgania rozciągające C-O pokazują sie w regionie 1260-1050 cm-1