ALKINY

Alkiny to związki które mają potrójne wiązanie węgiel-węgiel (–C≡C–). Drgania rozciągające –C≡C– pojawiają się w obszarze 2260-2100 cm-1

Alkiny terminalne wykazują absorpcję (drgania rozciągające C-H) w regionie 3330-3270 cm-1