Aldehydy

Jeśli spodziewasz się że badany związek może być aldehydem zawsze popatrz na pik w okolicy 2720 cm-1. Często można go zauważyc na prawo od C-H rozciągającego